Flesland Tomteselskap

Utsteder planlegger å erverve samtlige aksjer i selskapet Flesland Tomteselskap AS, org.nr. 911 929 368, med forretningsadresse Hjellestadvegen 305E, 5259 Hjellestad i Bergen («Selskapet»). Det er ferdigforhandlet avtale med eksisterende aksjonærer om pris og øvrige vilkår for overtakelsen.

Alle eiendommene ligger sentralt nær Bergen Lufthavn Flesland. Det er også nærhet til godt utbygget offentlig kommunikasjon som buss og bybane. Ny firefelts motorvei (E39) mellom Rådal og Os åpner i 2022 og gir god kommunikasjon sørover fra Bergen. Ringvei Vest gir motorveiforbindelse til de nordvestre (Askøy) og vestre (Sotra) delene av Bergensområdet. Hele området rundt flyplassen vil i løpet av de nærmeste årene bli ferdigregulert som næringsareal og utbygget. Utenfor flyplassens støysone legges det opp til omfattende fortetning av boligbebyggelse i rimelig nærhet til bybanetraseen. Denne utvikling er allerede godt i gang.

Andre prosjekter

Snu telefonen for å vise siden

Nettsiden er designet og utviklet av cure