Vollane

Utsteder har mulighet for å erverve sentralt beliggende utviklingstomt for bolig og næring beliggende i Eidsvåg i Bergen. Vedlagt dette dokumentet er verdivurderingsrapport utarbeidet av Fundus Næring som gir alle relevante opplysninger om tomten.

Eiendommen har en meget god beliggenhet ca. 7 minutter kjøring fra Bergen sentrum. Hovedinnfartsåre E39 går rett forbi eiendommen, og det er nærhet til stor småbåthavn, friområde, strand m.m. Det er i dag godt kollektivtilbud med bussavganger i begge retninger flere ganger i timen. Kommunen har videre lagt opp til at framtidig bybanetrase til Åsane skal legges tett opp til eiendommen. Deler av tomten som er tenkt anvendt til boligbygging ligger solvendt i skrånende terreng med flott utsikt.

Andre prosjekter

Snu telefonen for å vise siden

Nettsiden er designet og utviklet av cure