Om oss

Brostein Eiendom AS ble startet i 2017, men eierne bak selskapet har lang og bred erfaring innen eiendom og finans de siste 15 årene og har en rekke prosjekter å vise til.

Årsaken til at Brostein Eiendom ble til er veldig enkel. I en årrekke har eierne av selskapet drevet med utvikling av eiendom, hovedsaklig i Bergen og Hordaland, via en rekke selskaper tilknyttet hvert enkelt eiendomsprosjekt. I 2017 ble det bestemt at man ønsket ett felles selskap som skulle stå i front for alle prosjektene, slik at det blir enklere for både samarbeidspartnere, investorer, og markedet generelt å ha ett navn, ett selskap, å forholde seg til.

Investering i våre prosjekter

Gjennom de siste 15 årene har menneskene bak Brostein Eiendom utviklet eiendom i Bergen og omegn for nærmere 1.5 mrd. kroner, både innen næringseiendom, og boligprosjekter.

Dette har vært mulig ved hjelp av gode samarbeidspartnere, et godt forhold til både små og store investorer og ikke minst gode prosesser i henhold til regulering, planlegging, og byggeprosesser opp mot en rekke entreprenører.

Brostein Eiendom representerer konservative og forutsigbare investeringmuligheter innen eiendom, hvor alle som investerer i våre prosjekter på forhånd vet hva de går til. Man vet alltid hvilket prosjekt pengene er med å realisere, man har alltid en definert tidsramme på prosjektene, og ikke minst hvilken avkastning man kan forvente til en hver tid. Vi er stolt av det vi driver med.

Menneskene

Brostein Eiendom ble startet i 2017, men eierne bak selskapet har lang og bred erfaring innen eiendom og finans de siste 15 årene og har en rekke prosjekter og vise til.

Tor-Erik Nielsen

Daglig leder

414 33 848
ten@brosteineiendom.no

Olav Husabø

Senior rådgiver

986 74 521
olav@brosteineiendom.no

Even Røsæther

Senior rådgiver

921 22 722
er@brosteineiendom.no

Joachim Berntsen

Junior rådgiver

952 27 861
jb@brosteineiendom.no

Mathilde Mercedes Harlem  

Junior rådgiver

905 77 248
mmh@brosteineiendom.no

Vegard Sæle Jacobsen

Eiendomsrådgiver

413 37 700
vegard.jacobsen@
brosteineiendom.no

Jonas Gjøen

Senior Rådgiver

467 74 884
jonas@brosteineiendom.no

Eli Herfindal

Senior rådgiver

930 18 604
elih@brosteineiendom.no

Snu telefonen for å vise siden

Nettsiden er designet og utviklet av cure